Proef Dalfsen en de Historische Kring Dalfsen

Wat heeft de Historische Kring Dalfsen met proef Dalfsen te maken zult u wel denken.
Sinds 2014 heel veel……….

De werkgroep Open Monumentendag, als onderdeel van de Historische Kring, is in 2014 ontstaan n.a.v. een verzoek vanuit Plaatselijk Belang Dalfsen om de organisatie rondom de Open Monumentendag van hen over te nemen.De werkgroep Open Monumentendag bestaat uit Henk van der Beeke, Hennie Kappert en Bea van der Vegt. Allen lid van de Historische Kring Dalfsen.

De Historische Kring is een actieve club mensen ( meer dan 1000 leden), waarvan ruim 100 leden dagelijks bezig zijn met het verzamelen, archiveren en digitaliseren van historische gegevens over de gemeente Dalfsen. Daarnaast organiseert de Historische Kring Dalfsen veel activiteiten, zoals de jaarlijkse dia/film avonden, Historische wandelingen door het dorp, het blad Rondom Dalfsen en de Historische Kring is regelmatige betrokken bij gemeentelijke vraagstukken zoals naamgeving van nieuwe straten in Dalfsen en u heeft vast gelezen over de archeologische vondsten in Oosterdalfsen waar de Historische kring ook direct bij betrokken was.

In Dalfsen wordt de Open Monumentendag georganiseerd i.s.m. de Molendag en het Bierfestival, onder de noemer “Proef Dalfsen”. Het doel is de monumenten onder de aandacht te brengen voor een zo breed mogelijk deel van de bevolking. De Open Monumentendag heeft landelijk veel belangstelling en het is belangrijk dat we hieraan ook in Dalfsen aandacht besteden.

De bedoeling is dat ieder jaar een ander deel van de gemeente Dalfsen extra aandacht krijgt, d.m.v. fietsroutes probeert men daarop aan te sluiten. Ieder jaar is er een landelijk thema, waar wij ons ook op richten. Het thema van dit jaar is “Iconen en Symbolen”. Iconen en symbolen zie je overal in monumenten, denk aan ornamenten en schilderingen. De taak van de werkgroep is contacten te leggen met de landgoederen en de andere monumenten die in onze gemeente aanwezig zijn. De inwoners van Dalfsen mogen zich gelukkig prijzen met zoveel mooie monumenten in hun gemeente.

Vanaf 2016 worden landelijk leerlingen van de groepen 7 en 8 van de basisschool – via de z.g. Open Monumenten Klassendag – erbij betrokken. Ze gaan dan via hun school, de dag voor de landelijke Open Monumentendag, de hieraan meewerkende monumenten bezoeken. Zo groeien kinderen spelenderwijs op met kennis over de monumenten. Jong geleerd is oud gedaan.
Ook dit jaar zal de werkgroep Open Monumentendag zich weer inzetten om de monumenten in Dalfsen in de schijnwerpers te zetten. De volgende activiteiten zijn hiervan het bewijs.

In het koetshuis van kasteel Rechteren zal tijdens de Monumentendag de Historische Kring Dalfsen haar zetel hebben. In het koetshuis zal een expositie van foto’s, tekeningen en prenten plaatsvinden van de onlangs gedane Merovingische vondsten in Oosterdalfsen. Verder is er een prachtige diavoorstelling – door Ab Goutbeek gemaakt – van o.a. het interieur van kasteel Rechteren te bezichtigen. Op het voorplein van het kasteel zullen ook allerlei activiteiten plaatsvinden.

We zijn heel erg blij dat in het kader van de Merovingische vondsten in Oosterdalfsen, Janna van den Berg in de Grote Kerk haar verhaal zal vertellen met als titel “Het Trechterbekervolk langs de Vecht”. Zij doet haar verhaal twee keer en wel om 14.00 uur en om 15.00 uur.
Janna van den Berg is een vermaarde verhalenvertelster uit het Vechtdal en geniet grote bekendheid. Een echte aanrader!

Proef Dalfsen bedankt publiek, organisatoren en vrijwilligers!

 

Zaterdag 8 september. Dalfsen, Hoonhorst, Hessum, Vennenberg en Rechteren ontwaken. Een schuchter zonnetje verschijnt aan de hemel en spreekt een mooie belofte uit. De temperatuur stijgt langzaam van ochtendfris tot aangenaam. Al voor dag en dauw zijn vele organisatoren en vrijwilligers in touw. Zij maken zich op om zich te presenteren aan het publiek. Want het is niet zomaar een dag. Het is Proef Dalfsen, Open Monumentendag en Molendag. Alles in één dag ‘gevangen’. Alweer voor de 7e keer.

 

En wat werd het een prachtige dag! Met vele duizenden bezoekers op de been. Niet alleen bij de publiekstrekkers zoals kasteel Rechteren en het Bierfestival. Op meerdere plekken was men al vroeg ‘uitverkocht’ of kon men de toestroom nauwelijks aan.  De stuurgroep van Proef Dalfsen is er nog amper van bekomen. Wat fantastisch om zoveel mensen te zien genieten van de mooie activiteiten, evenementen en monumenten die de Gemeente Dalfsen te bieden heeft. Zo dichtbij. En zo verrassend. En wat overweldigend dat de circa 40 deelnemende monumenten, molens, ondernemers, verenigingen, stichtingen en particulieren werkelijk alles uit de kast hebben gehaald om bezoekers een kijkje in hun keuken te laten nemen! Dalfsen op z’n best.

 

Graag bedanken wij alle deelnemers, vrijwilligers en het publiek voor deze prachtige dag! Met elkaar maak je deze dag tot een succes. Wat een saamhorigheid en wat een blije gezichten op deze dag. Dat geeft energie om volgend jaar weer een vervolg te geven aan Proef Dalfsen.

 

Graag tot: zaterdag 14 september 2019.

 

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail naar: secretaris@proefdalfsen.nl.

 

Bestuur en organisatie Proef Dalfsen